DMX để PWM Converter RGB 3 CH

DMX để PWM Converter RGB 3 CH

3CH DMX giải mã sẽ nhận được tín hiệu kỹ thuật số điều khiển DMX-512 chuẩn và chuyển đổi tín hiệu PWM (pulse width modulation) cho các lái xe LEDs.Connect bất kỳ giao diện điều khiển DMX kỹ thuật số để đạt được chống ánh sáng và màu sắc khác nhau thay đổi mô hình.

Nói chuyện ngay

Chi tiết sản phẩm

3CH DMX giải mã sẽ nhận được tín hiệu kỹ thuật số điều khiển DMX-512 chuẩn và chuyển đổi tín hiệu PWM (pulse width modulation) cho các lái xe LEDs.Connect bất kỳ giao diện điều khiển DMX kỹ thuật số để đạt được chống ánh sáng và màu sắc khác nhau thay đổi mô hình.


Hướng dẫn kết nối


Một cặp:WS2811 LED Module (75x15mm) Tiếp theo:LED Flexi lưới (đơn LED)

Yêu cầu thông tin